Invordering facturen volgens No Cure, No Pay principe

U bent allergisch aan slechte betalers?

Invordering facturen zonder zorgen en zonder kosten? Het kan! Factoring kmo maakt deel uit van incassobureau Trivion en het invorderen van openstaande facturen is onze corebusiness.

Heeft u een klant die niet betaalt of meerdere klanten die op regelmatige basis te laat betalen, dan leest u best nog even verder, want incassobureau Trivion kan u heel wat kosten, tijd en stress besparen. Omdat we volgens het No Cure, No Pay principe werken, heeft u trouwens niets te verliezen en wel wat te winnen. Lukt het ons niet om de openstaande sommen te innen, dan betaalt u namelijk helemaal niets!

Hoe gratis onze “Gratis incasso” is

Kunnen we het bedrag van de openstaande factuur en bijkomende nalatigheidsinteresten innen die in uw Algemene Voorwaarden vermeld staan, dan kost onze incasso service u helemaal niets. Die interesten en het forfaitair schadebeding zullen doorgaans volstaan om onze prestaties te vergoeden. Wij betalen u in dit geval de hoofdsom van uw factuur uit.

Betaalt uw klant enkel de hoofdsom van de openstaande factuur, maar niet de bijkomende interesten, dan rekenen we slechts een beperkt percentage aan om ons werk te vergoeden. Het saldo en dus het gros van de openstaande som storten wij op uw rekening. Welke prijs of percentage we hanteren, hangt in dit geval af van de grootorde van de factuur. Hoe hoger het factuurbedrag, hoe lager de incasso kost. Een mailtje sturen volstaat om een overzicht van die degressieve incasso tarieven of een maatwerk prijsofferte te ontvangen.

Brengt de minnelijke incasso procedure niets op, dan overleggen we eerst met u of u eventueel een gerechtelijke incassoprocedure wil opstarten. Ook die kunnen we trouwens van A tot Z voor u opvolgen aan redelijke tarieven.

Voor de werkzaamheden tijdens de minnelijke invordering betaalt u helemaal niets. No Cure, No Pay! U ontvangt in dat geval sowieso wel nog een fiscaal attest zodat u de btw die u zelf voorschoot voor uw klant alsnog kan terugvorderen.

Wat u van onze incasso service mag verwachten

  • zacht als het kan, hard als het moet
  • minnelijke en/of juridische incasso in eigen huis
  • met respect voor de debiteur en aandacht voor uw bedrijfsimago
  • zowel voor facturen aan bedrijven als facturen aan particulieren of overheden
  • bijzondere expertise in ziekenhuisfacturen, schoolfacturen en de non-profit sector
  • zowel binnenlandse als internationale facturen zolang die onbetwist zijn door de klant
  • volgens de wettelijke richtlijnen en de principes van maatschappelijk verantwoord incasseren

Van invordering facturen tot volledig debiteurenbeheer

U kan ons op afroep inschakelen om een niet-betaalde factuur te innen, maar ook uw complete debiteurenopvolging aan ons overlaten. Heeft u niet de tijd, het beschikbare personeel of de zin om betalingen op te volgen en trage betalers op regelmatige basis aan te manen, dan is uw debiteurenbeheer uitbesteden vast een interessante denkpiste.

Uw debiteurenadministratie wordt uiterst stipt en correct opgevolgd door enthousiaste professionals en dat loont. Doorgaans spreken we na een korte periode al niet meer van “debiteurenbeheer”, maar van “debiteurenoptimalisatie”. Kortere betalingstermijnen, minder openstaande facturen en tijdswinst zijn meestal de eerste signalen dat onze aanpak echt werkt.

Daag ons uit!

Heeft u nog een oninbare vordering openstaan in uw boekhouding? Wij gaan de uitdaging met plezier aan. Test de doeltreffendheid van onze professionele incasseerders uit en laat ons vandaag nog de invordering van uw facturen opstarten. U heeft niets te verliezen en heel wat te winnen, want als we niet slagen, kost onze incasso u helemaal niets!